top of page
IMG_0006.JPG
Vízia a ciele

Naša vízia

Všetky naše deti sú nadšené z učenia; tešia sa z pocitu úspechu, rozvíjajú sebadôveru a stávajú sa aktívnymi a zodpovednými občanmi.

 

 

Naše ciele

Tieto ciele sú určené pre celú našu školskú komunitu – deti, zamestnancov, riaditeľov a rodiny:

  • Rozvíjať nezávislých, nadšených a tvorivých študentov so zručnosťami pre život

  • Poskytovať príjemné, šťastné a bezpečné prostredie, v ktorom sú študenti sebavedomí riskovať a môžu prosperovať

  • Poskytovať autentické učebné osnovy, ktoré poskytujú príležitosti na výzvy a ašpirácie a pripravujú deti na budúcnosť

  • Vybudovať komunitu založenú na vzájomnom rešpekte, kde každý preberá zodpovednosť za svoje činy a voľby správania

  • Oslavovať rozmanitosť a podporovať toleranciu, rozvíjať študentov ako globálnych občanov

bottom of page