top of page
JLT 1.jpg

Junior Leadership Team

Junior Leadership Team

Každý rok deti vyberajú náš Junior Leadership Team, aby reprezentoval každú triedu. Dvaja zástupcovia z každej triedy sa zúčastňujú pravidelných stretnutí a počas nich diskutujú o problémoch a robia dôležité rozhodnutia o nápadoch, aby naša škola bola čo najlepšia.

JLT na roky 2021-2022 vybrali ich trieda a oni momentálne pracujú na 3 veľkých nápadoch na doplnenie práce, ktorá už v škole prebieha. Deti vytvárajú plány po diskusii medzi sebou a triedami, ktoré zastupujú.

Členovia juniorského vodcovského tímu 2021 – 2022

Hlavný chlapec

Vedúca dievča

3. ročník

Strieborná breza

Javor

4. ročník

Jelša

Borovica

5. ročník

Svätý

dub

ročník 6

Cedar

Hazel

Snemovni kapitáni

William Wilberforce

Amy Johnson

Luke Campbell

Philip Larkin

bottom of page