top of page

Vzťahová výchova

Relationships Education teaches the fundamental building blocks of positive relationships, focusing on friendships, family relationships, and relationships with other peers and adults.

The school follows the government guidelines drawn up in 2019. Here is a summary.

Na základnej škole Priory sa deti učia dôležitosť vzťahovej a zdravotnej výchovy pomocou schémy práce Jigsaw. Ide to ruka v ruke s prácou našej rodiny Jigsaw.

Riadime sa pokynmi vlády a zákonným rámcom, ktoré sa začali v septembri 2020.

Konzultovali sme to s našou školskou komunitou a nižšie sú ďalšie usmernenia a informácie o našich podrobných plánoch výučby týchto citlivých, ale dôležitých otázok.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte kontaktovať triedneho učiteľa vášho dieťaťa alebo pani Matthewsovú nášho vedúceho PSHE.

Ďalšie informácie nájdete v nižšie uvedených dokumentoch:

Prehľady ročných skupín vzťahov

Sprievodca rozmanitosťou a LGBTQ v Jigsaw

Príručka DFE pre vzťahovú výchovu 2020

RSHE – Príručka pre rodičov a opatrovateľov 2020

Prioritná politika PSHE

bottom of page