top of page

Vyhlásenie k učebným osnovám

V Priory sa riadime národnými osnovami obohatenými o bohatý program nezabudnuteľných vzdelávacích skúseností navrhnutých pre potreby našich detí.

Učebné osnovy priorít majú päť kľúčových faktorov:

  • Čítanie, jazyk a slovná zásoba,  rozvoj je jadrom učebných osnov
  • Príležitosti zážitkového vzdelávania, ktoré nadchnú, nadchnú a zapoja a zvýšia ašpirácie.

  • Kreativita a inovácia, rozvíjanie nezávislosti, myslenia a kladenia otázok. 

  • Deti ako učitelia , zdieľanie vedomostí. Viac vedieť a viac si pamätať.

  • Vzájomne si vážiť,  podpora rešpektu, zodpovednosti, tolerancie a porozumenia, aby sa zabezpečilo, že deti si budú vážiť seba a ostatných ako občanov našich miestnych a globálnych komunít.

 

Kliknutím na odkaz nižšie zobrazíte naše vyhlásenie k učebným osnovám

Vyhlásenie k základnému učebnému plánu Thrive – prepojené kurikulum

ThriveCurriculumStatement
bottom of page