top of page
IMG-3560-sports premium.jpg

Športová prémia

Náš Športový prémiový grant využívame na to, aby sme zabezpečili, že naše deti budú mať prístup ku každodennému športu a fyzickej aktivite. Deti, ktoré sú fyzicky aktívne, sú šťastnejšie, odolnejšie a dôverujú svojim rovesníkom.

Naša ponuka zahŕňa prístup k množstvu športových aktivít vrátane juda, tenisu, bedmintonu, vrátane športových aktivít a tanca.

Ako člen Hull Active Schools sa zúčastňujeme aj rôznych športových podujatí.

 

Výdavky na grant Športová prémia 2020 - 2021

Dôkaz vplyvu primárneho PE a športového prémia

bottom of page