top of page
ChilternPrimary-SchoolResults

Školské výsledky

Výkonnostné školské tabuľky

Tabuľky výsledkov základných škôl poskytujú informácie o výsledkoch žiakov základných škôl, ako sú na tom v porovnaní s inými školami v oblasti miestnych orgánov (LA) av Anglicku ako celku.

Údaje je možné zobraziť a stiahnuť zo sekcie výkonnostných tabuliek na webovej stránke ministerstva školstva.

Tabuľky ukazujú:

  • výsledky z testov KS2 z čítania, matematiky a gramatiky, interpunkcie a pravopisu

  • Hodnotenie učiteľov KS2 v angličtine, čítaní, písaní, matematike a prírodných vedách

  • KS1-2 miery pokroku v čítaní, písaní a matematike

  • KS1-2 pridaná hodnota

Zahŕňajú aj kľúčové opatrenia pre podskupiny žiakov v každej škole vrátane znevýhodnených žiakov, žiakov s nižším, stredným a vysokým vzdelaním, chlapcov, dievčatá, žiakov s angličtinou ako doplnkovým jazykom a žiakov, ktorí navštevujú školu počas celého školského roka. ročník 5 a 6 (nemobilní žiaci).

Kliknutím sem zobrazíte tabuľku výkonnosti na webovej stránke ministerstva školstva.

Upozorňujeme, že najnovšie výsledky sú z rokov 2018 - 2019 z dôvodu pandémie.

DepartmentforEducationLogo
bottom of page