top of page
IMG-3323-staff.jpg

personál

Vedúci tím

Pani J Mitchell - výkonná riaditeľka

Pani A Thompson - riaditeľka školy

Pani K Jones - asistentka riaditeľa a vedúca SEND

Pani E Yeung - zástupkyňa riaditeľa a vedúca učebných osnov

Pani C Ball - zástupkyňa riaditeľa a určená vedúca ochrany

Pani A Matthewsová – vedúca pastorácie a zástupkyňa povereného vedúceho ochrany

bottom of page