top of page
IMG_6233_HEIC.webp

globálne partnerstvá

V roku 2011 sme sa stali súčasťou programu Connecting Classrooms a vytvorili sme spojenie so školou vo Freetowne v Sierra Leone s názvom Safinatu Najaha. Žiaci základnej školy Priory písali listy, učili sa o živote vo Freetowne a absolvovali spoločné hodiny s našimi priateľmi v Sierra Leone. Od roku 2011 máme to šťastie, že zamestnanci Safinatu Najaha navštevujú základnú školu Priory. Pani Jonesová, pani Matthewsová, slečna Christlowová, pani Mellorsová a slečna Colthupová boli všetky na opätovných návštevách v Safinatu Najaha; posilňovanie našich väzieb so zamestnancami a žiakmi a zdieľanie osvedčených postupov. V dôsledku dopadu pandémie COVID-19 sa naša globálna práca pozastavuje, ale dúfame, že sa posilní  naše odkazy na budúci rok.

Sme tiež členmi Medzinárodnej rady žiakov (IPC). Zúčastňujú sa jej dvaja členovia IPC

polročné _  stretnutia s cieľom prediskutovať globálne problémy a spolupracovať s IPC v Sierra Leone.

bottom of page