top of page
IMG-3323-staff.jpg

Personel

Zespół kierowniczy

Pani J Mitchell - dyrektor wykonawczy

Pani A Thompson - dyrektor szkoły

Mrs K Jones — zastępca dyrektora i kierownik ds. WYSYŁANIA

Pani E Yeung – zastępca dyrektora i kierownik programu nauczania

Pani C Ball – zastępca dyrektora i wyznaczony kierownik ds. ochrony

Pani A Matthews – kierownik duszpasterstwa i zastępca wyznaczonego kierownika ds. ochrony

bottom of page