top of page
IMG_0150.JPG

Gubernatorzy

GfS Quality Mark.webp

Nasz Lokalny Organ Zarządzający
Dyrektorzy regularnie odwiedzają szkołę, aby spotykać się i rozmawiać z dziećmi i personelem. Każdego semestru organizujemy w szkole Dzień Gubernatora, kiedy odwiedzają lekcje, prowadzą dyskusje uczniowskie, przeprowadzają kontrolę pracy i spotykają się z rodzicami i nauczycielami. Uczestniczą również w wydarzeniach i zgromadzeniach w szkole. Pozwala im to zobaczyć, w jaki sposób realizowane są strategie i plany szkoły, w jaki sposób wykorzystywane są zasoby, a także gromadzić informacje i wiedzę o szkole.

Nasi gubernatorzy to zróżnicowana grupa osób reprezentujących rodziców, personel szkoły i społeczność lokalną, o szerokim zakresie umiejętności i doświadczeń. Wszystkich łączy wspólny cel, jakim jest pomoc w rozwoju i doskonaleniu szkoły, a przez to zapewnienie dzieciom możliwie najlepszej edukacji.

Wszyscy gubernatorzy są wolontariuszami.

Lokalne Ciało Kierownicze spotyka się przynajmniej raz na kadencję. Gubernatorzy uczestniczą w szkoleniach prowadzonych zewnętrznie, a także uczestniczą w wewnętrznych szkoleniach LGB w każdej kadencji. Nasza działająca przewodnicząca, Rachel Proctor, również spotyka się z przewodniczącymi innych szkół Thrive na zasadzie semestralnej.
 

Obowiązki gubernatora
Szkoła opracowuje Podróż Rozwoju Szkoły (SDJ), w której wyszczególnia Kluczowe Priorytety doskonalenia w ciągu najbliższych trzech lat oraz sposoby ich osiągnięcia.  Gubernatorzy współpracują z personelem w celu zapewnienia realizacji tych kluczowych priorytetów. Gubernatorzy ściśle współpracują z personelem w ramach „Trzech wielkich pomysłów”, które są trzema kluczowymi elementami prac doskonalących, które zostały zidentyfikowane w SDJ.

Governors Attendance 2023-24

Emma Newby

Role: Chair of Governors
Business Interests: None​

My background is in Social Work and I have worked in the Boulevard community as a Family Support Worker for the last 15 years.  During that time I have gained a huge amount of insight into Chiltern’s local community and have been an enthusiastic supporter of the work the school has done to engage with that community.  I am currently training to be a Play Therapist and am fortunate to work in a number of other Thrive Trust schools delivering this work.  I have 2 daughters at Chiltern and am passionate about encouraging the school’s work to provide the best education that they can to every child in their care.

Jacqui Marshall 

Role: Head of School
Business Interests: None​

Veronica Voinea 

Role: Co-opted Governor
Business Interests: None

My name is Veronica Voinea. I wanted to become a Governor because it is an excellent opportunity to allow me to get involved in the English education of my boys.

My skills and experiences in my studies will make a great contribution in the school. I love working with children and communicating with people. I was a Teacher in Primary and Secondary school in my country and was involved with the school olympics and librarian activities.

I am able to build relationships with a range of people, to work as part of a team and the ability to make a connection between different types of information.

Millie Painter 

Role: Staff Governor
Business Interests: None

I became a member of the team here at Chiltern Primary School in 2021 after beginning my teaching career at Priory Primary, one of our partner schools within Thrive Trust. In my early career I worked alongside lots of families within our locality in my role as a family support volunteer. The combination of community work and my role in education has ignited a spark in me to encourage and support teaching, learning and opportunities within our school. Being a Governor at Chiltern Primary School will help me to provide support to my Chiltern colleagues and represent my team on the governing body.

Rachel Welsh

Role: Co-opted Governor
Business Interests: None

I have worked in Hull education for 20 years. For the last 9 years, I have worked at The Boulevard Academy, and I am currently the Vice Principal.  I work closely with Chiltern and St Georges on a project called Cradle to Career, specifically looking at an all-through curriculum. Being a Governor at Chiltern will help me to provide support to Chiltern colleagues, further develop my understanding of primary education, and enable me to support the transition process of Chiltern students. Ultimately, to collectively strive to provide a world class education within the Trust for the students within our locality.

Ruta Golumbevska

Role: Parent Governor
Business Interests: None

...

Revd. Richard Coutts

Role: Co-opted Governor
Business Interests: None

My name is Richard Coutts and I've had several different professions, including; secondary teaching, software development, professional training, and the varied work of a Church of England vicar. I live and work very locally, at St John the Baptist church. I've served on the Leeds Diocesan Board of Education, and worked closely with lots of schools during the last two decades. I hope I can help contribute to Chiltern Primary and its life. My wife is a vicar too, and I have two grown up daughters. I really value the opportunity to engage in the future governance of Chiltern Primary School. 

Ian Dyson

Role: Parent Governor
Business Interests: None

...

Resigned

Vikki Mitchell (Parent Governor) - Resigned 14/04/24

Mihaela IIie (Parent Governor) - Resigned 08/07/24

bottom of page