top of page
year 2 DT_edited.jpg

Wyniki szkolne

Tabele wyników w szkołach

Tabele wyników szkół podstawowych dostarczają informacji na temat osiągnięć uczniów w szkołach podstawowych, ich porównania z innymi szkołami na obszarze władz lokalnych (LA) oraz w całej Anglii.

Dane można przeglądać i pobierać z sekcji tabel wydajności na stronie internetowej Departamentu Edukacji.

Tabele przedstawiają:

  • wyniki testów KS2 z czytania, matematyki i gramatyki, interpunkcji i ortografii

  • Ocenianie nauczycieli KS2 z języka angielskiego, czytania, pisania, matematyki i nauk ścisłych

  • KS1-2 miary postępów w czytaniu, pisaniu i matematyce

  • Wartość dodana KS1-2

Obejmują one również kluczowe środki dla podgrup uczniów w każdej szkole, w tym uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, uczniów z niskimi, średnimi i wysokimi wynikami, chłopców, dziewcząt, uczniów z językiem angielskim jako dodatkowym oraz uczniów, którzy byli w szkole przez cały okres klasy 5 i 6 (uczniowie niemobilni).

Kliknij tutaj, aby wyświetlić naszą tabelę wyników na stronie internetowej Departamentu Edukacji.

Należy pamiętać, że najnowsze wyniki pochodzą z lat 2018 - 2019 ze względu na pandemię.

DepartmentforEducationLogo
bottom of page