top of page

Związki Edukacja

Relationships Education teaches the fundamental building blocks of positive relationships, focusing on friendships, family relationships, and relationships with other peers and adults.

The school follows the government guidelines drawn up in 2019. Here is a summary.

W Priory Primary School dzieci uczą się znaczenia relacji i edukacji zdrowotnej za pomocą schematu pracy Jigsaw. To idzie w parze z pracą naszych rodzin Jigsaw.

Postępujemy zgodnie z wytycznymi rządowymi i ramami ustawowymi, które rozpoczęły się we wrześniu 2020 roku.

Skonsultowaliśmy się z naszą społecznością szkolną i poniżej znajdują się dalsze wytyczne i informacje dotyczące naszych szczegółowych planów nauczania tych delikatnych, ale ważnych zagadnień.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się skontaktować z wychowawcą klasy Twojego dziecka lub Panią Matthews, naszą kierownikiem PSHE.

Więcej informacji można znaleźć w poniższych dokumentach:

Przegląd grup rocznych relacji

Przewodnik po różnorodności i LGBTQ w układance

Wytyczne DFE dotyczące edukacji w zakresie relacji 2020

RSHE – Przewodnik dla rodziców i opiekunów 2020

Polityka Priorytetu PSHE

bottom of page