top of page
IMG_0006.JPG
Vīzija un mērķi

Mūsu redzējums

Visi mūsu bērni ir sajūsmā par mācīšanos; viņi bauda panākumu sajūtu, attīsta pārliecību un kļūst par aktīviem un atbildīgiem pilsoņiem.

 

 

Mūsu mērķi

Šie mērķi ir paredzēti visai mūsu skolas kopienai – bērniem, personālam, vadītājiem un ģimenēm:

  • Attīstīt patstāvīgus, entuziasma pilnus un radošus izglītojamos ar prasmēm dzīvei

  • Nodrošināt viesmīlīgu, laimīgu un drošu vidi, kurā izglītojamie ir pārliecināti par risku un var attīstīties

  • Sniegt autentisku mācību programmu, kas sniedz iespējas izaicinājumiem un tieksmei, sagatavojot bērnus nākotnei

  • Veidot uz savstarpēju cieņu balstītu kopienu, kurā katrs uzņemas atbildību par savu rīcību un uzvedības izvēli

  • Svinēt dažādību un veicināt toleranci, attīstot izglītojamos kā pasaules pilsoņus

bottom of page